« Kredyty gotówkowe jak… | Strona domowa | Lokata, która spełni … »

Czy kredyty gotówkowe można spłacić wcześniej?

piątek, 06 luty 2015 at 08:39 am.

Kredyty gotówkowe zazwyczaj zaciąga się w momencie kiedy mamy nieprzewidziane wydatki. Podczas kiedy zdecydujemy się na jakikolwiek kredyt. Wiadomym jest, że w momencie zaciagania kredytu nie cierpimy z powodu nadwyżki gotówki nie onacza to jednak, że będzie tak przez cały okres kredytowania. Może się bowiem okazać, że tak samo jak w przpadku losowych wydarzeń brakło nam pieniędzy na dany cel, tak później strony mogą się odwrócić i możemy mieć nadwyżkę gotówki, a tą przeznaczyć np. na spłatę części lub całości zobowązania, w zalezności od tego jaką nadwyżkę mamy w portfelu. Szukasz dobrej oferty? Wejdź tutaj i wybierz najlepszy kredyt gotówkowy.

Przed podjęciem decyzji należy się zastanwowić czy taka decyzja będzie dla nas opłacalna. Chodzi o to, że kredyty gotówkowe to produkt bankowy, który przynosi mu zyski i każda wcześniejsza spłata jest dla banku nie opłacalna. W przpadkach kiedy chcemy spłacić kredyty gotówkowe czy inne zobowiązania bankowe wcześniej możemy napotkać się z dodatkowymi opłatami z tym związanymi. To jednak jakimi zależy od banku i umowy kredytowej jaką podpisaliśmy, a mianowicie tego jakie są w niej zapisy i co jest w regulaminie. Warto też porozmawiać z samym przedstaiwcielem banku, który opowie jak by ten proces wyglądał i co by się z nim wiązało. Dla nas jako klientów najbardziej opłaca się spłacać kredyty gotówkowe, które z jakiegoś powodu są wysoko oprocentowane - musimy pamiętać o tym, że oprocentowanie zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od oceny jaką wystawił nam bank i BIK.

Jest pewna ustawa, która weszła w życie dnia 18 grudnia 2011 roku. Ustawa ta mówi, że każdy klient, który zawarł umwę o kredyt gotówkowy przed tą datą musi pamiętać o tym, że obowiązują w niej te zasady, które obowiązywały w dniu jej zawarcia. Natomiast kredyty gotówkowe zawarte po 18 grudnia 2011 roku podlegają ustawie, która mówi o tym, że kredytobiorca może w każdym momencie obowiązywania umowy spłacić swoje zobowiązanie, a sama decyzja o tym nie musi zależeć od tego czy bank zostanie o tym wcześniej poinformowany. Jednak zgodnie z tą ustawą banki będą mogły w takim przypadku pobrać od klienta rekompensatę. Taka rekompenstata w formie prowiji nie może wynosić więcej niż 1% całej sumy, którą kredytobiorca spłaca wcześniej i jeśli termin w umowie wynosi więcej niż rok. Natomiast jeśli kredyt zostaje spłacony w całości, a jego termin spłaty zawartej w umowie kredytowej jest krótszy niż rok, bank nie może pobrać większej prowizji od sumy wcześniejszej spłaty niż 0,5%.

Dzięki wcześniejszym spłatom kredyty gotówkowe mogą zapewnić nam oszczędności, ponieważ ich koszty mogą znacznie się obniżyć. Dodatkowo wcześniejsza spłata pozwala na odkładanie pieniędzy, które dawalibyśmy na spłatę rat w terminie na czarną godzinę by później nie musieć zaciągać kredytów. Bank w momencie wcześniejszej spłaty ma obowiązek w ciągu 14 dni od wpłaty pieniędzy rozliczyć się z kredytobiorcą. Ten zaś powinien tego dopilnować.