« Chwilówki online | Strona domowa | Negatywne aspekty kre… »

Kredyt gotówkowy - co składa się na jego koszt?

wtorek, 19 listopad 2019 at 2:13 pm.

Kredyty gotówkowe są bardzo chętnie brane najczęściej w postaci bezgotówkowej. Mało kto się interesuje tym, ale zawarcie umowy kupna na raty jest niejako zawarciem umowy kredytowej. W zależności od jego wysokości jego finalna kwota do spłaty może być wyższa lub niższa. Co zatem składa się na koszty kredytu gotówkowego? Zobacz jak wyglądają opłaty okołokredytowe na 17 Banków.

Odsetki

Koszty kredytu kształtuje wiele czynników, ale wśród nich znajdują się trzy podstawowe, które zawsze będą miały wpływ na finalną kwotę do spłaty. Pierwszym z nich są odsetki. Trzeba zdać sobie sprawę, że kredyt składa się części kapitałowej oraz odsetkowej. Ważne jest rozróżnienie ich. Część kapitałowa, to kwota, o którą się wnioskowało. Natomiast odsetkowa, to koszt kredytu, który jest wyrażony procentowo i wyliczony od podstawowej kwoty, o którą się wnioskowało.

Oprocentowanie kredytu może być zarówno stałe jak i zmienne. Te pierwsze jak sama nazwa mówi - przez cały okres kredytowania się nie zmieni. Natomiast drugi rodzaj charakteryzuje się wahaniami kwoty odsetek i co kwartał lub pół roku mogą się one zmieniać. Zależne jest to od zmiennej stóp procentowych. To właśnie na oprocentowaniu kredytu banki zarabiają najwięcej.

Prowizja

Kolejną składową finalnych kosztów kredytu jest prowizja. Naliczana jest indywidualnie przez bank. W jaki sposób? Bank ustala sobie sam wysokość procentową prowizji, którą następnie oblicza na podstawie kwoty o jaką kredytobiorca się stara. Jest to nic innego jak opłata za udzielenie kredytu. Owszem, na rynku jest wiele ofert z zerową prowizją, ale jak wiadomo - nie ma nic za darmo. Jeśli prowizja będzie wynosić zero, to można być pewnym, że bank odbije to sobie na wysokości marży lub wymaganym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie

Ostatnim podstawowym czynnikiem, który generuje koszty kredytu gotówkowego jest wspomniane ubezpieczenie. Z reguły nie jest ono wymagane. Banki jednak stosują różne chwyty marketingowe, aby nas do niego przekonać. Często w zamian za jego wzięcie dostajemy “promocyjną” ofertę kredytu bez prowizji lub z niższą marżą.

W końcowym rozrachunku to i tak wychodzi na to samo, z ubezpieczeniem czy bez. Banki po prostu za jego pomocą odbijają sobie brak dodatkowych składowych w postaci prowizji czy marży. Zadaniem ubezpieczenia jest zagwarantowanie bankowi, że nawet w przypadku śmierci kwota kredytu będzie spłacona. Zrobi to za nas towarzystwo ubezpieczeniowe, na które płacone są składki.

Dodatkowe opłaty

Dodatkowo na wysokość finalnej kwoty kredytu ma także wpływ okres kredytowania. Im dłuższy tym niższa będzie rata, ale w końcowym rezultacie koszty kredytu będą wyższe. Bardzo często stosowaną praktyką przez banki jest specjalne wydłużanie okresu kredytowania.

Również rodzaj rat wpływa w pewnym stopniu na koszty. Raty malejące gwarantują niższą kwotę finalną kredytu, jednak są oparte ryzykiem wahań wysokości opłat miesięcznych. Raty stałe dają gwarancję, że ich kwota z miesiąca na miesiąc nie wzrośnie. Jednak wzrośnie a to kwota końcowa kredytu gotówkowego.