« Przyzwoita oferta got… | Strona domowa | Kredyt gotówkowy wspa… »

Wysokość spłacanych rat kredytu gotówkowego

czwartek, 11 luty 2016 at 08:21 am. Użyte znaczniki: , , ,

Dwie najważniejsze rzeczy w przypadku kredytów gotówkowych to wysokość oprocentowania oraz wysokość rat, które kredytobiorca będzie musiał spłacać, biorąc pod uwagę koszty dodatkowe, które wiążą się z każdym kredytem. Niespłacanie zadłużenia w terminie zawsze skutkuje dodatkowymi odsetkami lub nawet sprawą sądową lub wizytą komornika. Bank nie sprawdza już, na co klient pieniądze będzie chciał przeznaczyć, ale będzie zainteresowany spłacaniem zadłużenia. Warunki kredytu zawsze podane są w umowie i harmonogramie, który otrzymuje się do razu po jej zawarciu.

Odsetki - oprocentowanie, prowizja i koszty dodatkowe

W skład pierwszej raty zawsze będzie wchodzić prowizja banku. Jej wysokość zależy od oferty, którą klient wynegocjował, a jej opłaty zazwyczaj znajdują się w pierwszej racie lub o wysokość prowizji zostanie pomniejszony kapitał pożyczki. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie będzie naliczane od całości sumy zawartej w umowie razem z pożyczką. Jeśli klient pożyczy 3 tysiące, a prowizja wynosi 200 zł to oprocentowanie będzie naliczane od początkowej kwoty 3 tysięcy złotych. Możliwe, że zostanę również dodane koszty ubezpieczenia. Również może to być jednorazowe lub spłacane regularnie. Zwykle ubezpieczenie jest opcjonalne, ale przy większych kwotach bank posiadanie ubezpieczenia postawić jako jeden z warunków. Najważniejsze w kosztach kredytu jest oprocentowanie, czyli wynagrodzenie dla banku za użyczenie klientowi pieniędzy. Składa się ono z marży banku, czyli elementu stałego oraz oprocentowaniu na rynku międzybankowym. W przypadku oprocentowania stałego nie będzie ono ulegać zmianie, niezależnie od sytuacji na rynku. Oprocentowanie zmienne może zmniejszyć się lub zwiększyć, wtedy klient otrzyma nowy harmonogram z aktualnymi wysokościami rat.

Raty równe i malejące

Raty, które kredytobiorca musi spłacać, również mogą być stałe lub zmieniać swoją wysokość. Raty stałe nie ulegają zmianie i ich wysokość jest zawsze taka sama przez cały okres trwania kredytu. Nie oznacza to, że pożyczka jest spłacana równomiernie. W pierwszych ratach spłaca się więcej odsetek a mniej samego kapitału. Dopiero później zaczyna się spłacać zadłużenie, a kwota odsetek się zmniejsza, ponieważ była w większości spłacona w pierwszych miesiącach. Raty malejące są najwyższe na samym początku spłacania, a z biegiem czasu ulegają zmniejszeniu. Wynika to z faktu, że kwota zadłużenia w każdej racie jest taka sama, ale oprocentowanie liczone jest w każdym miesiącu od pozostałej kwoty zadłużenia.