Kredyt gotówkowy - co składa się na jego koszt?

wtorek, 19 listopad 2019 at 2:13 pm

Kredyty gotówkowe są bardzo chętnie brane najczęściej w postaci bezgotówkowej. Mało kto się interesuje tym, ale zawarcie umowy kupna na raty jest niejako zawarciem umowy kredytowej. W zależności od jego wysokości jego finalna kwota do spłaty może być wyższa lub niższa. Co zatem składa się na koszty kredytu gotówkowego? Zobacz jak wyglądają opłaty okołokredytowe na 17 Banków.

Odsetki

Koszty kredytu kształtuje wiele czynników, ale wśród nich znajdują się trzy podstawowe, które zawsze będą miały wpływ na finalną kwotę do spłaty. Pierwszym z nich są odsetki. Trzeba zdać sobie sprawę, że kredyt składa się części kapitałowej oraz odsetkowej. Ważne jest rozróżnienie ich. Część kapitałowa, to kwota, o którą się wnioskowało. Natomiast odsetkowa, to koszt kredytu, który jest wyrażony procentowo i wyliczony od podstawowej kwoty, o którą się wnioskowało.

Read More